טפסים

טפסים

הורדת טפסים לשימוש חפשי, חלק מהטפסים דורשים הורדת תוכנהת אקרובט רידר, הורד כאן

טופס מכס ארצות הברית – גרסה מלאה

 כתב הרשאה לסוכן מכס

 טופס מכס – אנגליה

טופס מכס אוסטרליה

דף יצירת קשר לארץ היעד

 מכתב הצהרה למכס הישראלי (מטעני יצוא)

 טופס הצהרה לביטוח

 טופס הצהרה ביבוא אישי